Εκδηλώσεις

Σεμινάριο: Εργατική Νομοθεσία. Εφαρμογή ψηφιακού ωραρίου & ψηφιακής κάρτας εργασίας των επιχειρήσεων. Συμβάσεις Επισιτιστικών & ξενοδοχειακών επαγγελμάτων.

Σάββατο 1 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00. Ανάλυση της νομοθεσίας που αφορά στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας  εργασίας και του ψηφιακού ωραρίου. Εισηγητής κ. Ραπανάκης Γ. Πέτρος